TRIẾT LÝ KINH DOANH

Dựa trên phương châm mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tối ưu về chất lượng, giá cả, chủng loại sản phẩm và chất lượng dịch vụ. Kpaint luôn hướng tới việc cải thiện chất lượng sản phẩm là mục tiêu tiên phong bởi đó chính là yếu tố tiên quyết quyết định uy tín và sự bền vững của doanh nghiệp.
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Công ty Cổ phần TTH Châu Á, với xu hướng toàn cầu là hướng đến những sản phẩm thân thiện với môi trường, tất cả sản phẩm của Kpaint đều được tối ưu hoá, giảm chất độc hại, đem lại không gian sống và làm việc an toàn, thân thiện với môi trường.

GIẢI THƯỞNG VÀ DANH HIỆU

Nhờ những đột phá trong sản xuất và kinh doanh, Công Ty Cổ Phần TTH Châu Á đã có bước chuyển mình trên thị trường sơn và đạt được nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý trong những năm gần đây!